De Deugden

Jan de Kok maakte 13 afbeeldingen bij het boek: “De Deugden – Jaargetijden van de ziel” door Herbert Witzenmann. Jan de Kok geeft in het boek de volgende toelichting bij de werken:

Bij de afbeeldingen van de Deugden heb ik mij laten leiden door de natuur. De natuur waarin vaak onzichtbare krachten werkzaam zijn in samenhang met de gehele kosmos. Dit heb ik uitgedrukt in pure kleurkracht die uiteindelijk uitmondt in vormkracht. Kleur gaat immers voor de vorm uit. Het zijn deze krachten die de natuur laten groeien.
In samenhang met het beeld en de tekst uit dit boekje kan het gebeuren dat de geestelijke realiteit werkelijkheid wordt en men tot een meditatief beleven komt. Vanuit de kleurbelevingen in ons wezen die iedere maand van het jaar een belangrijke rol spelen, ons daarmee verbindend, kan dit in het hier en nu een duidelijke vorm krijgen. Een bewustzijn van onszelf en de natuur om ons heen maakt dat we het totaal, de samenhang beter begrijpen.